Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 9, 2016

Γεράσιμος Μαρκοράς, «Δύο»

“Μείναμε δύο! Ποιός παρακάτου ξέρει γιὰ μᾶς τί λέει τῆς Μοίρας τὸ βιβλίο! Ποιός πρῶτος θὲ νὰ πάῃ στ’ ἀνήλια μέρη, ποιός μόνος του θὰ μείνῃ ἀπὸ τοὺς δύο.
Ἄν οἱ μαῦροι νὰ ζοῦμε ἄτεκνοι γέροι ἐπρόσταξε αὐστηρὸ θέλημα θεῖο, τὸ χέρι ἑνὸς τ’ ἄλλου ἂς βαστάῃ τὸ χέρι, ὣς νὰ τ’ ἀκούσῃ ἀναίσθητο καὶ κρύο.
Μία τέτοια χάρη – ἂς μὴ ζηλέψωμ’ ἄλλη – στὴ λάβρα ποῦ βαθυὰ μᾶς ἔχει κάψει, εἶναι, ἀδελφή, παρηγορία μεγάλη.
Ἄχ! τὴν ἡμέρα ὁποῦ καὶ τούτη πάψει, ἂν ἕνα μόνο δάκρυ ὁ κόσμος βγάλῃ, τὸ ζωντανόν, ὄχι τὸν ἄλλο, ἂς κλάψῃ”.

 Γεράσιμος Μαρκοράς


 Art work:T. C. Steele1887